Stronks Psychologie
Stronks Psychologie

Praktische informatie

Praktische informatie, tarief, beroepscode en algemene voorwaarden

Tarief reguliere coaching
Het kennismakingsgesprek van 1 uur bestaat uit een grondige verkenning van je situatie, vragen en veranderwensen. Hier geef ik je concreet advies over. Dit gesprek kan voor het kennismakingstarief van €60,- (incl. BTW). Voor korte vragen is dit ene gesprek soms al voldoende. Voor omvangrijkere vragen kun je kiezen voor de inzet van coaching.

Gewoonlijk bestaat een coachingstraject uit 4 tot max. 12 sessies van telkens 1 uur. In overleg kunnen enkele (of alle) sessies omgezet worden in online coaching. Het uurtarief bedraagt €125,- (incl. BTW).

Betaling gaat per factuur na afloop van het traject. In overleg kan het totaalbedrag ook in gedeelten voldaan worden.

NB: bij coaching op aanvraag van werkgevers wordt gerekend met 1,5 uur per sessie in verband met de bijbehorende verslaglegging en rapportages.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Stronks Psychologie kun je hieronder opvragen*:

*Indien je niet beschikt over een PDF reader kun je deze gratis downloaden op de website van Adobe of op de website van Foxit.
Download hier de Algemene Voorwaarden
Vergoedingen van de kosten
De kosten voor loopbaanontwikkeling kun je mogelijk opgeven als aftrekpost studiekosten en andere scholingsuitgaven. Meer informatie kun je vinden op de pagina van de belastingdienst.

Daarnaast kun je mogelijk van je werkgever een vergoeding krijgen, bijvoorbeeld via een persoonlijk opleidingsbudget. Mocht je van een uitkering gebruik maken, vraag dan de mogelijkheden voor een vergoeding na bij de uitkerende instantie of de verzekeraar.

De kosten voor de psychologische coaching zijn soms als psychosociale therapie te declareren bij je zorgverzekeraar. Indien je daar gebruik van wilt maken is het raadzaam dit bij hen na te vragen.
Beroepscode en testgebruik
Naast de algemene voorwaarden is op de dienstverlening van Stronks Psychologie ook de beroepscode van het NIP van toepassing.

Stronks Psychologie gebruikt bij voorkeur valide en betrouwbaar testmateriaal zoals voorgeschreven door de COTAN. De algemene standaard testgebruik is van toepassing op het gebruik van tests en de psychologische onderzoeken.
Werkgevers en verwijzers
Elke aangemelde cliënt kan binnen twee weken terecht voor een eerste gesprek. Wanneer de cliënt kiest voor online coaching dan kan de begeleiding al op  korte termijn starten.
Mits de cliënt daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft, ontvangt u een terugkoppeling over de voortgang en resultaten.
Privacy gewaarborgd!
Bij advies en coaching gaat het altijd over vertrouwelijke, persoonlijke informatie. Deze stel ik nooit beschikbaar aan derden, zoals ook in de beroepscode van het NIP voorgeschreven.

Alleen de noodzakelijke gegevens worden bewaard op een beveiligde en gecodeerde opslag. Dit betreft je contactgegevens, je (coach)vraag en toelichting, de uitwerking van de opdrachten en oefeningen, eventuele rapportages en mijn aantekeningen. Wanneer je dit wenst zal ik deze informatie uiteraard volledig verwijderen.


Registraties
NIP: 00217851
KvK: 60604301
AGB: 94-017309

Uw gegevens zijn veilig
Psycholoog NIP
ecoach level II