Stronks Psychologie
Stronks Psychologie

Arbeidspsychologie voor werkgevers

Advies en coaching bij ziekteverzuim, preventie en inzetbaarheid van medewerkers

De arbeidspsycholoog
Een arbeidspsycholoog is een specialist van de mens in relatie tot zijn werk en werkomgeving. Een arbeidspsycholoog helpt vastgelopen werknemers om hun werk weer op te pakken. Daarvoor wordt eerst de kern van het probleem goed onderzocht, bijvoorbeeld te hoge werkdruk, psychische klachten, onderpresteren of een 'mismatch' met de functie. Hierna zal hij door gericht advies, coaching of loopbaanbegeleiding ervoor zorgen dat iemand weer plezier krijgt in het werk, of de overstap maakt naar een andere, beter passende functie.
Arbeidspsycholoog
Ziekteverzuim en re-integratie
Door omstandigheden kan het voorkomen dat een medewerker verzuimt. Wanneer het verzuim langdurig dreigt te worden is het verstandig een deskundige in te schakelen, zeker als er psychische klachten aan de orde zijn. Als arbeidspsycholoog kan ik u, naast de bedrijfsarts, adviseren in de te nemen stappen om uw medewerker weer te laten re-integreren in zijn of haar werk. Om dit proces te bespoedigen kan ik ook uw medewerker coachen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een burnout.
Indien de medewerker, vanwege de klachten, niet meer terug kan keren in zijn of haar functie, is aanvullende re-integratie nodig. Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden voor advies en coaching bij re-integratie eerste spoor of tweede spoor. Uiteraard is alle ondersteuning geheel conform de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter en het UWV.
Ontwikkeling van medewerkers
U streeft uiteraard naar een succesvol bedrijf. Daarin investeert u veel tijd, middelen en energie. Dan wilt u natuurlijk ook de juiste medewerker op de juiste plek hebben. Dat leidt tot een hogere productiviteit, meer arbeidssatisfactie en minder verzuim.
Om goed zicht te krijgen op wat uw medewerker in huis heeft, kan ik voor u een potentieelmeting, of een ontwikkelassessment verzorgen De resultaten daarvan geven een prima handvat om het ontwikkelplan met uw medewerker te bespreken. Daar kan ik hem of haar uiteraard bij coachen. Ook een traject loopbaancoaching kan uw medewerker helpen bij de overstap naar een functie die meer recht doet aan zijn of haar potentieel.
Functioneringsvraagstukken
Wanneer het functioneren van een medewerker ter discussie staat dan vraagt dit veel tijd en aandacht om tot een zorgvuldige aanpak te komen. Soms is ook niet duidelijk waardoor het probleem is ontstaan. Is er sprake van 'niet willen' of 'niet kunnen'? Mogelijk zijn er veranderingen binnen de organisatie waardoor de medewerker dreigt vast te lopen, of zijn er spanningen binnen het team. Mogelijk is er sprake van een mismatch tussen de kwaliteiten van de medewerker en dat wat de functie van hem of haar vraagt. Daarnaast kan ook 'houding en gedrag' aan de orde zijn, wat de arbeidsrelatie flink kan verstoren.
Dan helpt het om een deskundige in te schakelen die u helpt om beter zicht te krijgen op wat er bij de medewerker speelt om zo tot een passende oplossing te komen.
Conflicten en communicatie
Als arbeidspsycholoog kan ik uw medewerker coachen bij (dreigende) conflicten, of problemen in de communicatie. Van belang is dan een goede analyse van de situatie, en het gedrag en communicatieve vaardigheden van de medewerker. Wellicht is er ook sprake van een gebrek aan assertiviteit?
Uitstroom van medewerkers
Wanneer het niet meer lukt om een medewerker in dienst te houden, of u met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar gaat nemen, kan loopbaancoaching de medewerker helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Daarbij is er aandacht voor het afscheid nemen, de focus op een nieuwe werkgever en het aanleren van de benodigde (sollicitatie) vaardigheden om tot de nieuwe baan te komen. Dit is vrijwel altijd maatwerk. Ik vertel u daar graag meer over.
Meer informatie?
Neem dan gerust contact op!